Bộ sen và vòi bồn tắm cảm biền nhiệt gắn thành bồn Beitou 99874T-9