Sen tắm gắn tường đa chức năng Beitou, công nghệ Katalyst Air 72830T-L