The Empire Hotel Country Club

Ngắm khách sạn 6 sao đẹp nhất Brunei

Ở Việt Nam những khách sạn cao nhất là 6 sao là đẳng cấp nhất. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu 1 khách sạn 6 sao của Brunei để xem khách sạn đẳng cấp 6 sao nó sẽ như thế nào so với …